Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Mòduls

– M01 –

Muntatge i manteniment d’equips

Descobrireu i coneixereu els components de maquinari dels ordinadors i aprendreu a mantenir-los i a instal·lar programari de gestió dels equips.

– M02 –

Sistemes operatius monolloc

Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistema operatiu propietari Windows i el sistema operatiu lliure Linux.

– M03 –

Aplicacions ofimàtiques

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats, en qualsevol empresa o organització. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons.

– M04 –

Sistemes operatius en xarxa

Us proporcionarem les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

– M05 –

Xarxes locals

Es fa un estudi de les xarxes d’àrea local, aprenent a configurar commutadors i encaminadors i a detectar i resoldre’n les possibles incidències.

– M06 –

Seguretat informàtica

Aprendreu els processos i mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

– M07 –

Serveis de Xarxa

S’instal·len i configuren serveis de xarxa com ara DHCP, DNS, correu electrònic, FTP, web, proxy i serveis d’accés remot.

– M08 –

Aplicacions web

Es treballarà la instal·lació i configuració d’aplicacions web i, en particular, les d’ofimàtica, serveis de gestió d’arxius, gestors de continguts i portals web d’aprenentatge, així com també el desenvolupament de llocs web bàsics amb HTML i CSS.

– M09 –

Formació i orientació laboral

Proporcionem la formació necessària per a que l’alumne pugui inserir-se professionalment i desenvolupar la seva carrera professional al sector corresponent.

– M10 –

Empresa i iniciativa emprenedora

Proporcionem la formació necessària per desenvolupar la pròpia iniciativa en àmbit empresarial i el foment de l’autoocupació.

– M11 –

Anglès tècnic

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

– M12 –

Síntesi

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

– M13 –

Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.